Tổng hợp news events [1]

1. Arm gave support to teens who came for CHO Music & Entertainment audition. He would like to encourage them as he himself has been through many competitions before becoming an artist. He knew about the pressure but pointed that it was a great chance to express their ability.

Link: http://www.rsfriends.com/big-graph-arm-niab-cho-music-the-audition/

1. RKBB Arm đã đến ủng hộ cho các thí sinh của cuộc thi âm nhạc do CHO Music & Entertainment tổ chức. Anh muốn cổ vũ họ vì bản thân anh cũng đã trải qua rất nhiều cuộc thi trước khi trở thành ca sĩ chính thức. Anh biết rõ về các áp lực nhưng bản thân anh lại cho rằng đó mới chính là cơ hội tốt để các thí sinh chứng tỏ tài năng của mình.

2. “MISS YOU MEET YOU CONCERT 2012” by You Channel at Konkaen was a big success. More than 4,000 fans came to cheer Min, Rookie BB, Black Jack, Karamail, Knomjeen and Am Fine. More info at www.youchanneltv.com / www.facebook.com/YOUCHANNELtwitter.com/YOUCHANNEL_TV/ and http://www.youchanneltv.com/

2.” MISS YOU MEET YOU CONCERT 2012″ được tổ chức bởi You Channel vào ngày 09.06.2012 tại Konkaen đã thành công tốt đẹp. Hơn 4.000 fans đã đến để cổ vũ cho các nghệ sĩ: Min, Rookie BB, Black Jack, Karamail, Knomjeen và Am Fine. Thông tin thêm tại www.youchanneltv.com / www.facebook.com/YOUCHANNEL / twitter.com/YOUCHANNEL_TV/ và http://www.youchanneltv.com/
Source: RKBB International fans
V_Trans: Ken JMY@rookiebbvn.com
Repost with full credit. Thanks!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s